Γραφήματα

Παρουσιάζονται γραφικές απεικονήσεις των μετρήσεων γλυκόζης, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c), αρτηριακής πίεσης, σφίξεων, βάρους και βηματομέτρου στην μονάδα του χρόνου. Ειδικότερα για τις μετρήσεις γλυκόζης, παρέχεται η δυνατότητα απεικόνισης ημερήσιας και εβδομαδιαίας κατανομής όπως επίσης και διαγράμματος στόχων.

Για τις μετρήσεις γλυκόζης παρουσιάζονται 4 διαφορετικά γραφήματα:

 

  1. Διάγραμμα εξέλιξης γλυκόζης στην μονάδα του χρόνου
  2. Διάγραμμα ημερήσιας κατανομής γλυκόζης όπου όλες οι μετρήσεις γλυκόζης κατανέμονται σε ένα εικοσιτετράωρο ώστε να ξέρει ο ασθενής ποιες ώρες της ημέρας η γλυκόζη του διαφοροποιείται από τις επιθυμητές τιμές
  3. Διάγραμμα εβδομαδιαίας κατανομής γλυκόζης όπου όλες οι μετρήσεις γλυκόζης κατανέμονται στις ημέρες της εβδομάδας ώστε να ξέρει ο ασθενής ποιες ημέρες η γλυκόζη του διαφοροποιείται από τις επιθυμητές τιμές
  4. Διάγραμμα στόχων ως μια απεικόνιση με μπάρες (bar chart) του πλήθους των μετρήσεων γλυκόζης κατανεμημένες σε κατηγορίες

 

Τα διαγράμματα γλυκόζης περιέχουν χρωματικές ζώνες για ευκολότερη ανάγνωση για τον ασθενή κατά πόσο οι μετρήσεις του είναι εντός ή εκτός στόχων. Τα όρια της πράσινης ζώνης, ή αλλιώς της ζώνης επιθημητών τιμών γλυκόζης, αντιστοιχούν από τις τιμές ανώτατης και κατώτατης επιθυμητής γλυκόζης που ορίζει ο ασθενής στην οθόνη Προφίλ.

Αντίστοιχα, η γραφική παράσταση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (HBA1c) ορίζει ένα εύρος τιμών (5% – 7%) το οποίο θεωρείται ως το ιδανικό εύρος τιμών.

  1. Ημερολόγιο

Στο Ημερολόγιο καταγράφονται οι μετρήσεις γλυκόζης, τα εργαστηριακά αποτελέσματα, οι μετρήσεις πίεσης, βάρους και άσκησης που πραγματοποιείτε καθημερινά.

 

Νέα

Διεύθυνση

Τηλ.: (+30) 2167006021
Fax: (+30) 2167006022
Website: https://www.diabetesinnovations.gr
Email: [email protected]

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος http://www.diabetesinnovations.gr έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Eταιρείας.

Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας.