Οθόνη Μέτρησης Γλυκόζης

Καταγράψτε τις προγευματικές, μεταγευματικές ή άλλες τιμές γλυκόζης και υπολογίστε όπου και όταν αυτό απαιτείται, την προτεινόμενη ινσουλίνη που πρέπει να πάρετε, βάσει των παραμέτρων διαβήτη που έχουν καταχωρηθεί στο Προφίλ σας και της ποσότητας υδατανθράκων σε γραμμάρια που θα καταναλώσετε.

Ο αλγόριθμος υπολογισμού ινσουλίνης που χρησιμοποιεί η εφαρμογή είναι ο ακόλουθος:

Προτεινόμενη ινσουλίνη =

Διόρθωση γλυκόζης + Διόρθωση υδατανθράκων

όπου,

Διόρθωση γλυκόζης =

(Μετρούμενη γλυκόζη – Επιθυμητή γλυκόζη) /

(Συντελεστής Διόρθωσης)

και

Διόρθωση υδατανθράκων = Υδατάνθρακες /

(Αναλογία ινσουλίνης/υδατανθράκων)

Για παράδειγμα: Ένας ασθενής με διαβήτη τύπου 1, πραγματοποιεί προγευματική μέτρηση γλυκόζης, ΠΜΓ = 180 mg/dl. Η επιθυμητή γλυκόζη για τον συγκεκριμένο ασθενή είναι: ΕΓ = 100 mg/dl. Ο συντελεστής διόρθωσης  είναι: ΣΔ = 30 mg/dl. Στο γεύμα του, σκοπεύει να καταναλώσει ποσότητα υδατανθράκων (ΥΔ = 40 γρ) ενώ έχει αναλογία ινσουλίνης υδατανθράκων: ΑΙΥ = 20 γρ.

Η προτεινόμενη ποσότητα ινσουλίνης που θα χρειαστεί είναι:

ΙΝΣ = ( (ΠΜΓ- ΕΓ) / ΣΔ ) + ( ΥΔ / AIY

    = ( (180 – 100) / 30) + (40 / 20)    = 2.7 + 2.0

    = 5 μονάδες (στρογγλυλοποίηση στην κοντινότερη ακέραιη μονάδα)

Σε περίπτωση άσκησης, έχετε τη δυνατότητα να μειώσετε την προγευματική σας ινσουλίνη κατά ένα ποσοστό, χρησιμοποιώντας την αντιστοιχη μπάρα. Συμβουλευτείτε τον ιατρό σας για τη χρήση αυτής της επιλογής.

Αν έχετε διαβήτη τύπου 1 ή LADA, και πραγματοποιείτε μέτρηση υδατανθράκων, για την ακριβή αντιστοιχία ποσότητας φαγητού με υδατάνθρακες που θα καταναλώσετε, η εφαρμογή D-Partner σας προσφέρει μια ενσωματωμένη και πλήρη βάση δεδομένων φαγητών, από τον Οδηγό Διατροφής για τη ρύθμιση του Διαβήτη της Ελληνικής Διαβητολογικής Εταιρείας. Έχετε επίσης τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσετε και να αποθηκεύσετε και άλλα φαγητά που δεν βρίσκονται στη βάση δεδομένων.

Η εφαρμογή D-Partner θα προτείνει επίσης μια μείωση ή διόρθωση στην προγευματική σας ινσουλίνη, υπολογίζοντας την  γευματική ινσουλίνη (insulin on-board) από προηγούμενη(ες) χρήση(εις).

Το αποτέλεσμα της προτεινόμενης ινσουλίνης καθώς και αναλυτικά αποτελέσματα θα εμφανιστούν σε μια νέα οθόνη, επιλέγοντας Υπολογισμός στη βασική οθόνη μετρήσεων γλυκόζης.

Για τις μεταγευματικές ή άλλες μετρήσεις, γίνεται καταχώρηση των μετρήσεων μετρούμενης γλυκοζης με διόρθωση γλυκόζης χωρίς διόρθωση υδατανθράκων. Επιπλέον, σε περίπτωση παραμένουσας γευματικής ινσουλίνης, η τελευταία υπολογίζεται από τον αλγόριθμο:

Γευματική ινσουλίνη =

(Τελευταία προτεινόμενη ινσουλίνη) – ( (Ώρα μέτρησης γλυκόζης  – Ώρα τελευταίας προγευματικής) * (Τελευταία προτεινόμενη ινσουλίνη) / (Διάρκεια γευματικής ινσουλίνης) )

Η γευματική ινσουλίνη αφαιρείται κατά τον υπολογισμό της προτεινόμενης  ινσουλίνης.

Για τους υπόλοιπους τύπους διαβήτη, γίνεται καταχώρηση των μετρήσεων μετρούμενης γλυκοζης. Για τον διαβήτη τύπου 2, υπάρχει η δυνατότητα διόρθωσης στην μετρούμενη γλυκόζη (αν έχει καταχωρηθεί ο συντελεστής διόρθωσης).

Όλες οι μετρήσεις γλυκόζης καταγράφονται στο Ημερολόγιο.

Νέα

Διεύθυνση

Τηλ.: (+30) 2167006021
Fax: (+30) 2167006022
Website: https://www.diabetesinnovations.gr
Email: [email protected]

Όροι χρήσης

Ο ιστότοπος http://www.diabetesinnovations.gr έχει σκοπό την παροχή πληροφοριών και την παροχή υπηρεσιών για τους επισκέπτες/χρήστες της ιστοσελίδας.Το περιεχόμενο του ιστοτόπου αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία της Eταιρείας.

Για οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου του ιστοτόπου, απαιτείται προηγούμενη γραπτή συγκατάθεση της Eταιρείας.